Katekese for barn fra 10-13 år er i gang!

Lørdag 22. april møtte 20 barn til det nye katekese-tilbudet for barn mellom 10 og 13 år. Bernadette Fuglem har tatt på seg ansvaret som leder, og med seg har hun David Ottersen. Gruppen skal møtes en lørdag per måned fra 10:00 til 15:00.

Foto Isabel Bjørnås

Det blir felles lunsj med barna som går til førstekommunions-undervisning, og felles messe 12:30. 

Lederen for ministrant-tjenesten, Eirik Truong, skal undervise barn i ministrering lørdag 6.mai fra 11:00 til 12:00.

Alle er hjertelig velkommen!