Katolsk Forum

Vi er alle kjent med begrepet "den mørke middelalder". Tirsdag 24. februar kl 19.30 får vi sjansen til å revurdere vår holdning. Bjørn Are Davidsen vil foredra i Katolsk Forum under tittelen "Den lyse middelalderen". Velkommen til et nytt blikk på middelalderen!

Illustrasjonen viser Peter Abelard, en av middelalderens filosofer.

Bjørn Are Davidsen er sivilingeniør og skribent tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Han skriver blant annet fast i St. Olav katolske kirkeblad om emner knyttet til forholdet mellom kristendom og vitenskap. . Middelalderen fremstilles ofte som en mørk og tilbakestående tid. Davidsen derimot tilbakeviser denne myten og vil vise den kristne middelalderen som en lys tid med etter hvert gode vilkår for utvikling av rasjonalitet og humanitet. Kirken kom til å styrke fornuften, den stod ikke i et motsetningsforhold til den, og den kristne kjærlighetsetikken bidro til utviklingen av humanismen.