Katolsk Forum 1. oktober: foredrag om Missale Nidrosiense

Foredrag ved sogneprest Egil Mogstad. Missale Nidrosiense ble trykket i 1519, etter ønske fra erkebiskop Erik Valkendorf, og inneholdt det som skulle være den faste liturgien i landets kirker.

Det var et omfattende verk, på over 300 sider og trykt i to farger. Missale Nidrosiense var sammen med Breviarium Nidrosiense de første bøker trykket for Norge og er et stykke norsk katolsk kulturarv.
Foredraget vil også komme inn på spørsmål som "hvilke funksjon har disse bøkene og hvordan plasserer vi dem historisk".