Katolsk forum 12. september: Nidarosdomens skjulte kapeller.

Vi inviterer til besøk i noen av Nidarosdomens skjulte kapeller denne kvelden. Sokneprest Egil Mogstad og kirketjener Sjur Olsborg viser vei til Maria- og Olavskapellet som ligger i triforiehøyden (2. etasje). Kapellene stammer fra siste del av 1100-tallet, den gang den romanske Kristkirken Olav Kyrre lot bygge ble ombygget til gotisk katedral i regi av erkebiskop Eystein Erlendson.

Etter reformasjonen skulle alle messer feires ved kirkens hovedalter, slik at sidealtre og småkapeller gikk ut av bruk. Branner og forfall medførte i tillegg at disse kapellene gikk ut av minnet.

12. september er det Fingergullmesse, festen for å markere at Kristi blod kom til Nidaros i 1165. Bloddråpen var sannsynligvis innkapslet i en gullring, derav navnet Fingergull. Hvordan denne bloddråpen kom til Nidaros er ukjent, muligens var det Erkebiskop Øystein som brakte med seg dette relikviet hjem fra palliereisen til Roma i 1161/62. Selve relikviet er tapt, men messemusikken som ble fremført på denne merkedagen kunne gjenskapes da pergamentsider fra gamle messebøker ble gjenfunnet. De var resirkulert som innbinding for lensherrens regnskapsbøker etter reformasjonen.

Først etter at den store restaureringen av katedralen nærmet seg sin fullendelse, på 1970-tallet, ble kapellene igjen innviet. Kapellene er spennende å besøke i forsøk på å forstå middelalderens utforming og bruk. I tillegg gir glasskunstneren Oddmund Kristiansens moderne glassmalerier ny inspirasjon.

Vi møtes i Kapittelhuset (kapellet i Nidarosdomens nordøstre ende) kl 18:45. Da er det mulig å først delta på Pilegrimsgudstjenesten i samme kapell kl 18, evt messen i St Olav domkirke kl 18. Pga av restriksjoner for vandringer i høyden er antall deltakere på denne vandringen begrenset til 20 personer. Først til mølla gjelder. 


Påmelding til: Ole Kvaal <link>ole.kvaal@gmail.com eller SMS til 97 12 25 62 innen 6.9.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det er trange trappeganger, og at denne turen kan være utfordrende for personer med klaustrofobi, høydeskrekk e.l.  Nedre aldersgrense 9 år.