Katolsk forum 13. Juni: Maria-åpenbaringene i Fatima – 100 år

Foredragsholder er Maria Elisabeth Fongen, som er norsk-portugisisk og har førstehånds kjennskap til Fatima gjennom mange besøk der. Hun er oppvokst i Oslo, er gift og har ti barn! Siden 2001 har hun arbeidet i OKB, først som leder for familiesenteret, og siden 2013 som rådgiver ved pastoralavdelingen.

 

Den 13. er en viktig dato i forbindelse med åpenbaringene i Fatima. Skikkelsen som viste seg for de tre barna den 13. mai fortalte at hun ville åpenbare seg på samme sted til samme dato i 6 måneder.

Tid og sted: 19:00 i menighetssenteret, St. Olav domkirke.

I St. Eystein bokhandel kan man nå kjøpe boken Mirakelet i Fatima 1917 av Peter Bernhard Bjerke (bildet)