Katolsk Forum 19. november: Magdalene Thomassen: ”Spor av Gud i Emmanuel Levinas’ filosofi”

Magdalene Thomassen er førsteamanuensis i filosofi ved VID vitenskapelige høgskole (Diakonhjemmet), Oslo. Hun har sin doktorgrad fra Sorbonne, Paris, med en avhandling om Gudstanken i Levinas’ filosofi; Traces de Dieu dans la philosophie d’Emmanuel Levinas, publisert på Editions du Cerf i 2017.

Den fransk-lituauiske filosofen Emmanuel Levinas er kanskje mest kjent for sine beskrivelser av møte med ”den Andres Ansikt” og hva det innebærer. Med dette som utgangspunkt vil vi i  dette foredraget se nærmere på hvordan refleksjonene over den menneskelige relasjonen også bidrar til en tenkning om Gud i Levins’ forfatterskap.

Foredraget starter klokken 19:00.