Katolsk forum 28. februar: "Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker i Trondheim"

Arkeolog Anna Petersén forteller om utgravingen av Klemenskirken. Tidspunkt: 19:00. Sted: kirkens møtelokaler

Anna Petersén er forsker og arkeolog og ansatt på Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU, i Trondheim.

Petersén har arbeidet med middelalderarkeologi og byhistorie gjennom mange år og vært ansvarlig for flere av de større utgravinger som er blitt gjennomført i Trondheim siden 1990-tallet.