Katolsk forum 28. februar: "Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker i Trondheim"

Arkeolog Anna Petersén forteller om utgravingen av Klemenskirken. Tidspunkt: 19:00. Sted: kirkens møtelokaler

Prosjektleder Anna Petersén og professor Axel Christophersen sier det etter all sannsynlighet er Klemenskirken som er funnet. Her står de ved det som kan ha vært fundamentet for alteret kongens kiste sto på.

Anna Petersén er forsker og arkeolog og ansatt på Norsk Institutt for Kulturminneforskning, NIKU, i Trondheim.

Petersén har arbeidet med middelalderarkeologi og byhistorie gjennom mange år og vært ansvarlig for flere av de større utgravinger som er blitt gjennomført i Trondheim siden 1990-tallet.