Katolsk forum er liv laga!

I disse digitale tider er det ingen selvfølge at det gode gammeldagse foredraget rundt et tema trekker folk opp av sofaen i mørke vinterkvelder. Men Bodil Evjenth og Solveig Bøe har ikke hatt problemer med å fylle benkeradene etter at de vekket Katolsk forum til live igjen i St. Olav menighet i Trondheim.

Flere av temaene har tiltrukket seg folk utenfor Den katolske kirke, mange har funnet veien over glattisen til vår nokså bortgjemte St. Olav interimskirke.

Helgen 20-22.mars deltok de to på årsmøte i organisasjonen Norske kirkeakademier. Her knytter vi kontakter på tvers av kirkesamfunn, og vi opplever det som et privilegium å få være med på disse samlingene, forteller Bodil og Solveig. Tema for årets årsmøte var ekstremisme og fundamentalisme.  

Neste tema i katolsk forum er Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem: Trenger kirken i Det hellige land ridderordenen idag? Helene Lund, som leder den norske grenen av  denne ordenen, holder foredraget. Dato er 5.mai.  Vi kommer tilbake med en nærmere omtale av dette.