Katolsk Forum gjenoppstår i Trondheim

Planleggingen av vårens program er allerede i gang! Solveig Bøe og Bodil Evjenth griper oppgaven med stor entusiasme. Ved et kafebord på To Tårn kom de første ideene ned på papiret. Planen er to møter i løpet av våren.

Solveig har bakgrunn som filosof ved NTNU. Bodil har de siste årene vært nært knyttet til Tautra Mariakloster. Begge gleder seg til å komme i gang med møtene i katolsk forum. Interessante tema stå i kø, og vi kommer tilbake med mer informasjon når tema og tidspunkt er klart.