Katolsk forum tirsdag 13. september ved Jan Erik Kofoed: Villblomster i kristen folketro.

Maria og andre bibelske skikkelser møter oss i navn på mange av våre vakre markblomster. Disse var ofte viktige medisin- eller nyttevekster. Flere hadde sin plass i klosterhager.

Anvendelse og myter knyttet til disse plantene gjenspeiler den kristne folketroen i Norge og ellers i Europa. Denne delen av Guds skaperverk kan fortsatt glede og berike oss både gjennom praktisk bruk og historiene knyttet til den. 

Møtet finner sted i menighetslokalet til St. Olav interimkirke, Schirmersgate 1
kl 19:00.