Katolsk Forum tirsdag 4. september kl. 19:00: foredrag om Thomas Merton v/Mette Nygård

Katolsk Forum starter opp igjen etter sommerferien første uke i september med et foredrag ved Mette Nygård, som hun har kalt "Thomas Merton - om fred og interreligiøs dialog».

Thomas Merton (1915-68) var en amerikansk trappistmunk og en av de største engelskspråklige religiøse forfattere i det 20. århundre. Sist Pave Frans besøkte USA, fremholdt han Dorothy Day, Martin Luther King Jr. og nettopp Thomas Merton som det han kalte «good citizenship», eksempler på hvordan man bruker sin tro til beste for omgivelsene og samfunnet i vår tid.

Mertons selvbiografi, The Seven Storey Mountain, ble utgitt i 1948 og regnes som en åndelig klassiker».

Denne boken - samt flere av Mertons bøker er å få kjøpt i kirkens bokhandel. I tillegg er den nå under oversettelse til norsk, og vil bli utgitt på St. Olav Forlag. Litt mer om dette finnes på hjemmesiden til St. Eystein bokhandel.

Den som på forhånd vil vite litt mer om kveldens foredragsholder, kan lese denne artikkelen på katolsk.no.

NB: Det blir også et musikalsk innslag ved Kristin og Harald Steinum. Møt derfor opp i god tid.