Katolsk forum tirsdag 8. mars: Arkeologen Raymon Sauvage om utgravningene på vår tomt.

Foredraget har tittelen "Nidarnes før Nidaros. Arkeologiske undersøkelser på Kalvskinnet og ved St. Olav domkirke."

Fra utgravningene i september 2013 i regi av fylkeskommunen.

De siste årene har arkeologiske utgravninger på Kalvskinnet gitt funn som kaster nytt lys over bosettingen på Nidarnes, før byen ble etablert mot slutten av vikingtiden. Foredraget vil presentere resultater fra de arkeologiske undersøkelsene forut for byggingen av nye St. Olav domkirke.  Utgravingene viser at jordbruk ble drevet her allerede ca. 500 før Kristus og at en førkristen gravplass har ligget i nærheten. Vi vil også se på spor etter en dramatisk rashendelse som rammet bosettingen i det første århundre av vår tidsregning. 

Tid: 19:30, sted: St. Olav interimkirke (menighetslokalet), mot Nidelva bak nybygget i Schirmers gt. 1.