Katolsk messe i Haltdalen gamle stavkirke på Sverresborg.

Nytt under Olsokfeiringen dette året er messen lørdag 30. juli 11:00 i den gamle stavkirken fra 1100-tallet på Sverresborg folkemuseum. Den ble revet tidlig på 1800-tallet, og gjenreist på Kalvskinnet i Trondheim i 1883 før den kom til Sverresborg. Vi tok turen dit en vakker sommerdag i slutten av juni for å lage en liten reportasje til nettsiden.

Haltdalen stavkirke på Sveresborg folkemuseum.

Fra venstre Thor-Aage Heiberg og en av tømrerne fra Stiklestad.

Ved stavkirken var det full aktivitet med restaurering av portal og dør. En midlertidig dør lyste hvit mot det svarte tømmeret som nylig er blitt tjæret.

Thor-Aage Heiberg som har ansvar for vedlikehold av de antikvariske bygningene  på museet tok seg tid til å fortelle om arbeidet. En svær tømmerstokk lå klar til å bli kløyvd for hånd av Heiberg og to erfarne tømrere som var kommet fra Stiklestad for anledningen. Vestveggen som døra sto i er trolig av så ny dato som 1883, og da kirken skulle restaureres viste det seg at materialene var av dårlig kvalitet, forteller Heiberg. Alle veggtilene ble skiftet, og da så man at også den gamle portalen var sterkt råteskadet. Det var ingen annen råd enn å lage en kopi. Døra derimot ser det ut til at vi kan restaurere, sier han.

Dette er nybrottsarbeid for Heiberg og Sverresborg Folkemuseum, å lage ny portal for hånd med samme teknikk som de brukte på 1100-tallet er ikke hverdagskost. Stokken har vi henta i skogene i Klæbu, forteller han. Når den er kløyvet, skal vi hogge til grovendene og forme til søylene med baser og kapiteler. Vi regner med å bli ferdige i løpet av sommeren.

Men til Olsok blir det ikke ferdig får vi vite. Biskopen og prestene som skal feire messen lørdag 30. juli må gå gjennom den trehvite døra, men de kommer inn i et rom som leder tilbake til tidlig norsk middelalder. Haltdalen stavkirke er så liten at vi andre må regne med å stå på gressbakken nedenfor under messen.  Derfra skuer vi opp på en svartbrun og høyreist  liten kirke som vitner om kristentro fra hundreåret etter Hellig Olavs død.