Kirken skal leve videre!  

Selv om vi for tiden ikke kan samles til messe, selv om katekesesamlingene er stoppet, selv om all sosial aktivitet har stilnet, Kirken skal leve videre! 

Vi ser frem mot at St. Olav igjen skal fylles med liv! 

Men, la oss i mellomtiden ikke glemme at også nå fortsetter det å koste å drive kirke. Uten søndagens kollekter greier vi det ikke. 

Derfor er det viktig at vi fortsetter å gi våre gaver. 

Vipps: #578393 (St. Olav domsogn: Kollekt)
Konto: 4212.49.27727

 

foto: Theodor With