Kirken skal leve videre

Kjære venner,

Kirken skal leve videre, og det gjør den, først og fremst takket være Herren selv, og våre bønner og samhandling med Ham!

Jeg skrev om dette i mars, under første fase av virusepidemien, og understreket også hvor viktig det er at vi fortsetter å gi våre gaver til Kirken.

Vi ser dessverre av regnskapene at i forhold til samme periode i fjor, 1. januar til 1. august, er det en nedgang på over 50% i kollekt.

Dette har en naturlig forklaring: Vi har i en lang periode ikke kunnet gå til messe, og videre har vi bare kunnet være maksimum 70 til messe.

Jeg vil oppfordre alle som elsker Kirken og ønsker et sterkt katolsk nærvær i byen vår til å finne andre måter å gi sitt bidrag på, i tillegg til, eller i stedet for søndagskollekten.

Det er ikke enkelt å forandre vaner, heller ikke når det gjelder hvordan vi gir våre gaver, men jeg ser av regnskapene at bidrag via Vipps nesten er firedoblet! Jeg håper stadig flere vil benytte seg av dette!

Jeg minner også om at det er mulig å bli fast giver via St. Olav domsogns konto eller via kirkebidragstjenesten (- dersom man registrerer seg med et fast beløp via denne tjenesten, oppnår man rett til skattefradrag).

Kirken skal leve videre, og kommer til å gjøre det, men ditt bidrag er med på å avgjøre kraften og styrken i Kirkens nærvær i tiden som kommer!

Med vennlig hilsen sognepresten, P. Egil

Vipps: #578393 (St. Olav domsogn: Kollekt)
Konto: 4212.49.27727

Kontaktadresse for å opprette kirkebidrag: givertjenesten(at)katolsk.no