Kommer erkeengelen Mikael til Mikkelsmesse den 29. september?

Ved skriftestolen i St. Olav domkirke kan vi nå se en stor steinsokkel, og mange spør seg hvorfor den står der. Den venter på en statue av St. Mikael, forteller sogneprest Egil Mogstad. Det er en gammel og nedslitt statue i tre fra 1600-tallet, som venter på å bli restaurert og utviklet.

Den skal få stå der med et lysbrett foran seg, med informasjon om at det som legges i votivlys her vil bli brukt til restaureringen. Målet er å få den på plass på sokkelen til Mikkelsmesse den 29. september.

Mikaelstatuen sto i Jesu Hjerte-kirken i Ila sammen med 4 andre skulpturer fra samme epoke. De kom alle fra en nedlagt kirke i Belgia, og ble gitt i gave til kirkens innvielse i 1881. Vi er forpliktet til å ta vare på denne statuen, sier p. Egil. Det er en gledelig plikt, fordi det er en flott skulptur i spansk-flamsk stil. Når den er ferdig restaurert vil den se helt annerledes ut. Først vil det bli lagt en såkalt kridering utenpå treet, en blanding av blant annet gips og harpiks. Deretter blir den bemalt, og vi får se den slik en spansk-flamsk Mikaelstatue så ut på 1600-tallet. Mikael mangler vinger, så de må vi eventuelt få laget, forteller p. Egil. Armene har han også mistet, men de fulgte heldigvis med ved siden av. Det samme gjelder halen til djevelen som ligger beseiret under Mikaels fot.  

Det er et stort restaureringsarbeid som ligger foran oss, så vi må nok være tålmodige og tåle at St. Mikael ikke tar seg så godt ut i sin nåværende tilstand. Det får være en utfordring til oss om å bidra økonomisk så vår beskyttende erkeengel kan vende tilbake til sin fordums prakt.

Professor Jan Brockmann (senere direktør for Museet for samtidskunst) kom på 1970-tallet tilfeldigvis gående forbi St. Elisabeth sykehus da alle de fem skulpturene som hadde stått i Jesu Hjerte-kirken skulle kastes. Han fikk Mikael-statuen med seg hjem, og siden sto den i hagen hans på Ugla, hvor den fortsatt sto da han senere solgte villaen. Den neste eieren kontaktet p. Egil og ville gjerne gi statuen til den rettmessige eieren, og slik havnet den i det liturgiske lageret i St. Olav domkirke, hvor den nå venter på sin videre skjebne.