Konfirmasjon 2019

Invitasjon til konfirmasjons-undervisning er nå sendt ut til alle registrerte medlemmer i menigheten født 2004. Undervisningen vil foregå annenhver onsdag og starter i september. Nytt av året er at selve konfirmasjonen finner sted på Pinseaften, lørdag 8.juni. Dette fordi vi mener det er mest hensiktsmessig å separere fermingshøymessen fra pinsehøymessen.

Dersom det er noen som ikke har fått brev med invitasjon kan de ta kontakt med menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post, trondheim@katolsk.no