Konfirmasjonen utsettes til høsten!

Biskopen har i dag meddelt at konfirmasjonen pga den rådende situasjonen må utsettes til høsten. 
Når det blir mulig å gjennomføre konfirmasjon er det foreløpig vanskelig å ta stilling til, men vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har fått et fastsatt tidspunkt.

Le mer om utsatt konfirmasjon på katolsk.no her