Konsert gitt av Domkantorei Köln ga 8278 kroner til nye St. Olav domkirke!

Fredag 25.mai holdt koret fra Kölnerdomen gratis konsert i St. Olav domkirke. Koret ønsket med dette å bidra til vår nye kirke, og publikum ble oppfordret til å gi en gave, liten eller stor, ved utgangen.

Domkantorei Köln er ett av fire kor i Kölnerdomen, som bidrar regelmessig i liturgisk sammenheng, og med konserter utenfor kirken. Reportoiret består av kirkemusikk. Koret deltok også i aftenmessen i St. Olav domkirke. Besøket ble en stor gave til St. Olav menighet – både en vakker kirkemusikalsk opplevelse og et kjærkomment økonomisk bidrag til den nye domkirken