Konsert med Domkantorei Köln

Fredag 25. mai 19:30 holder Domkantorei Köln konsert i St. Olav domkirke. Det er gratis inngang, og kollekt til nye St. Olav domkirke ved utgangen.

 

Koret er ett av fire kor i Kölnerdomen, som bidrar regelmessig i liturgisk sammenheng, og med konserter utenfor kirken. Repertoiret består av kirkemusikk. Benytt denne anledningen til å høre vakker musikk og gi en gave, liten eller stor, til vår domkirke!

Koret vil også bidra under aftenmessen kl. 18.