Korsrelikvie i gave til St. Olav domkirke

Gleden og overraskelsen var stor da sogneprest Klaus Rein fra Einhausen i bispedømmet Mainz overleverte en korsrelikvie i gave til sogneprest Egil Mogstad etter høymessen søndag 3. september. Igjen er det kommet en Kristusrelikvie til Nidaros, sa p. Egil. I 1165 kom en dråpe av Kristi blod til Kristkirken i Nidaros (Nidarosdomen), og ga opphav til Fingergullmesse som ble feiret i Nidaros hver 12. September. Fingergull betyr gullring, og i relikvieringen lå en kapsel med en bloddråpe.

Relikvariet med korsrelikvien. Foto: S.E. Fauskevåg

Både feiringen og relikvien forsvant med reformasjonen. Det er derfor en stor begivenhet at vi nå har fått en relikvie fra Kristi kors. Sogneprest Klaus Rein fikk i sin tid denne relikvien i gave av en annen prest. Betingelsen var at den ikke skulle være i privat eie, men bli gitt videre. P. Klaus og hans menighet har vært engasjert i Bonifatiuswerk sitt store arbeid med å samle inn penger til blant annet nye St. Olav domkirke. Da p. Klaus fikk rede på at vi ikke hadde noen slik relikvie, bestemte han seg for å gi den videre til St. Olav domkirke.

Med denne gaven begynner en ny tradisjon. På festen for Korsets opphøyelse den 14. September vil de som er tilstede under høymessen bli velsignet med korsrelikvien, forteller p. Egil Mogstad.