Korsveien med unge studenter

Tjuefem unge studenter fra forskjellige nasjoner gikk Korsveien sammen etter kveldsmessen 17. mars. P. Piotr og Isabel Bjørnaas hadde forberedt tekstlesninger, meditasjoner og bønner, og med hjelp fra ungdomskoret som synger i de engelske messene hadde de valgt ut sanger for hver stasjon.

Korsveien 'vandres' i St. Olav interim kirke

Studentene var meget glade for å kunne vise sin hengivenhet for Vår Herre på denne måten. Noen av kommentarene de kom med i etterkant var at dette var ‘en lidenskaplig og dypt rørende opplevelse’, og de spurte om når de kunne få gjøre dette igjen. Når den nye kirken står ferdig skulle muligheten by seg langt oftere.

En stor takk til alle som deltok, og så gleder vi oss til den neste student samlingen 2. april da vi vil be en novena til Guddommelig Barmhjertighet etter kveldsmessen.