Kristi Himmelfartsdag

Festen for Kristi Himmelfart feires på den 40. påskedag.

Kristi himmelfart av Salvador Dali

Kristi Himmelfartsdag faller alltid på en torsdag. Festen markerer den siste av de fem store hendelsene i Jesu liv: dåp, forklarelse, korsfestelse, oppstandelse og himmelfart. Dagen har vært feiret av kristne i minst 1600 år, de tidligste beskrivelser går tilbake til 300-tallet. Hendelsen er beskrevet av evangelistene Lukas (kap. 24) og Markus (kap. 16) og i Apostlenes gjerninger (kap. 1).