Kristus velsigne ditt hjem! Helligtrekongersdagen 6. januar

I forbindelse med festen for Herrens åpenbaring, Helligtrekongersdagen, er det katolsk tradisjon å velsigne hjemmene i menigheten. Egentlig skal presten gå rundt og skrive med kritt over døren til alle i menigheten, men dette lar seg bare gjennomføre i små landsbyer.

Inskripsjonen for det nye året vil se slik ut: 20 C+M+B+19. Forkortelsen CMB betyr Christus Mansionem Benedicat - Kristus velsigne ditt hjem. Heng den over døren til hjemmet ditt, inne eller ute.

I vår menighet kan vi ta med oss en selvklebende seddel med nydelige bokstaver og tall i gull etter messen der vi feirer Herrens åpenbaring.