Kunngjort fra Trondheim stift:

Foto: Ivan Vu, Trondheim Stift

Biskop Erik Varden har utnevnt  P. Florian Pletscher til kapellan og studentprest i St. Olav domsogn i Trondheim. 
Utnevnelsen gjelder fra pater Florians prestevielse pinseaften lørdag 18. mai 2024.