La oss feire Hellig Olav!

Jeg vil oppfordre alle i St. Olav menighet til å slutte opp om årets Olsokfeiring i Trondheim og på Stiklestad, sier sogneprest Egil Mogstad. Åpningsmessen i vår nye domkirke, tidebønnene og Olsokmessen i Nidarosdomen og ikke minst pilegrimsferden til Stiklestad med messe i Stiklestad kirke, er viktige begivenheter som kaller på vår deltagelse, sier han.

Hellig Olav er vernehelgen for vår menighet og vår by, men også for Norge og hele Norden. Derfor har vi katolske trondhjemmere et spesielt kall til å leve nær Olav, og til å hjelpe andre å gjøre det samme. Vår kunnskap om og hengivenhet til Olav næres gjennom den liturgiske feiringen av Olsok, sier p. Egil.

Olsokmessen i Nidarosdomen fredag den 29. juli begynner 14:30. Møt opp i god  tid!  Messen i Stiklestad kirke søndag 31. juli begynner 15:30, prosesjonen 14:30. Detaljer om adkomst og annet finnes i <media 15798 - external-link-new-window "Opens external link in new window">olsokprogrammet</media>.