Løp for ny kirke!

Lørdag 19. september kl 13:00 arrangerer menighetsrådet barnas eget St. Olavs løp til inntekt for ny kirke. Opplegget blir enkelt: Hver runde et barn løper skaffer penger til nye St. Olav domkirke ved at en voksen sponser med kr. 50 per runde. Vi trenger derfor to ting: løpende barn og voksne som vil sponse løpingen.

Løypa blir rundt eller i  nærheten av kirketomta i Schirmers gt.1, avhengig av hvilke hindringer byggearbeidet fører med seg på dette tidspunktet. Det blir en kort bane, omtrent 300m.

Etter innsatsen blir det servert grillede pølser og drikke til deltakerne. Pølsene er en gave fra en familie i menigheten. De voksne som er til stede bes om å hjelpe til med serveringen.

Nærmere opplysninger kommer her på nettsiden i løpet av september.