Lørdagskatekese med førstekommunions-undervisning.

Menighetskontoret har i disse dager sendt ut invitasjon til lørdagskatekese med førstekommunionsforberedelser til alle barn som er registrert i kirken og født 2010 og 2011.

Fra i år skal forberedelsene holde på i to år, derfor er det to årganger med barn som har fått brev denne gangen.

Nytt i år er også at vi vil ha lørdagskatekese for alle katolske skolebarn i 2-8 trinn, og at forberedelsene til den første Kommunionen vil være en del av denne.

Dersom det er noen med barn født 2010 eller tidligere som allerede har planlagt førstekommunionsfeiring til våren, kan de velge å gjennomføre på kortere tid, men må i så fall regne med at det blir noen ekstra undervisningsdager i tillegg til de oppsatte lørdagene. Dette gjelder kun i år.

Dersom det er noen som ikke har fått invitasjonsbrev, men har barn som vil delta på katekese kan de kontakte menighetskontoret, fortrinnsvis på e-post trondheim@katolsk.no