Mai er Maria-måned!

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem. I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen 17:30, før messen på hverdager. Ordet rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på bønnekjedet. Den andre betegner selve bønnen.

 

 

<link http: www.katolsk.no praksis bonn rosenkransen artikler gwh7 external-link-new-window external link in new>Les mer om rosenkransbønnen