Mai er Mariamåned

Måneden mai er i den katolske kirke vigslet til Maria. Da er det vanlig å be rosenkransen i kirken og i våre hjem. I St. Olav domkirke ber vi rosenkransen 17:30, før messen på hverdager. Selve ordet rosenkrans har to betydninger. Den ene er betegnelsen på bønnekjedet. Den andre betegner selve bønnen.