Maria og Olav-statuene i nye St. Olav domkirke

Slik vil Guds Hellige Mor Maria og Hellig Olav møte oss i vår nye kirke. De vil få plass i hvert sitt sidealter i den treskipede basilikaen. Begge er skåret i lind, et treslag som ble mye brukt til religiøse skulpturer i middelalderen, og derfor ble regnet som et hellig treslag. De er dekorert med bladgull og oljemalt. Mariastuen er 140 cm høy, og den er nå ferdig. Olavstatuen er 120 cm og fortsatt under arbeid. Begge produseres av det spanske firmaet Granda i Madrid.

 

En del av finansieringen gjenstår, selv om store gaver allerede er kommet inn til begge statuer. Mariastatuen koster 140 000 norske kroner, og en familie i sognet har gitt 100 000. Det trengs altså fortsatt 40 000.

83 000 har kommet inn fra grupper i sognet til Olavstatuen. Det gjenstår 80 000.

Vil du være med å finansiere Maria-alteret og Olavs-alteret i vår nye kirke? Da kan du betale til konto for interiør til nye St.Olav domkirke: 4200 41 49437. Husk å merke innbetalingen med navn på statuen.  Alle beløp er kjærkomne, små og store!

Hvis du vil ha skattefritak for gaven, <link http: www.katolsk.no organisasjon norge bidrag index external link in new>les her hvordan du går frem. Også her må du huske å merke hvilken statue gaven er tenkt til.