Markering av Ordenslivets dag i St. Olav domkirke 2. februar

Festdagen for Herrens fremstilling i tempelet, har de siste 20 årene - etter at det ble innstiftet av Pave St. Johannes Paul II - også vært markert som Ordenslivets dag.

Her i Trondheim gjøres dette ved en samling av stiftets ordenssøstre- og brødre i vår egen domkirke

Dagen var viet sakramentstilbedelse og foredrag så vel som servering og sosial samling. 
I år handlet foredraget, som ble holdt av sogneprest Egil Mogstad, om dominikanerordenen. 

Klostrene som var representert ved årets samling, var Tautra og Munkeby Mariaklostre, Birgittaklosteret på Tiller, i tillegg til <link http: www.katolsk.no organisasjon norge ordener bonifatius external-link-new-window external link in new>St. Bonifatius institutt i Levanger og "Gravridderne" - <link https: no.wikipedia.org wiki ridderordenen_av_den_hellige_grav_i_jerusalem external-link-new-window external link in new>Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem. 

Videre er sogneprest Egil Mogstad tertiær i Dominikanerordenen og Generalvikar Ole Martin Stamnestrø tertiær i Oratorianerne.

(Vi minner også om foredrag v/sr. Hanne-Maria i Katolsk Forum denne måneden, om cistencienserlivet.)