Melding til alle i St. Olav menighet, Trondheim

Biskopen kaller oss til domkirken tirsdag 1. oktober 12:00 for viktig budskap!