Menigheten trenger frivillige!

Som det ble opplyst om under kunngjøringene i pinsen, vil det bli startet opp en «indre caritas» i menigheten.

Vi starter i første omgang opp med å finne frivillige som kan hjelpe til med å hente og bringe de som av ulike årsaker ikke kommer seg til Messe (gjelder ikke kveldhsmessene). 

 

Dette er en ordning som vil tre i kraft først etter sommeren, men det er ønske om å få en oversikt over hvem som kan tenke seg å bidra allerede nå. 

 

Det forplikter IKKE til å måtte stille opp hver helg. 

 

Det vil bli hengt opp lister som man kan skrive seg på i kirkens atrium, eller man kan ta kontakt direkte på epost soelder@online.no