Menighetsfest lørdag 22. september!

20 tyske katolikker fra Bonifatiuswerk kommer på besøk til St. Olav menighet, og i den anledning blir det menighetsfest etter messen på engelsk lørdag kveld. Det blir mat og underholdning fra forskjellige grupper i menigheten, samt loddsalg. Pris 150 per person gjelder mat, drikke kommer i tillegg.

Alle inntekter går til rehabilitering av det gamle foreningsslokalet. Vær med å ta et felles tak for St. Olav domsogn ved å melde deg på festen! Billetter kan kjøpes i St. Eystein bokhandel.