Mens vi venter på ny biskop

Fra kirkebenkene i St. Olav domkirke ser vi at det er kommet noe nytt oppe på veggen i koret på venstre side. Sogneprest Egil Mogstad kan fortelle at det er en kopi av et hode av kleberstein fra Nidarosdomens høykor. Originalen er fra 1300-tallet og vår kopi er en gave fra Den norske regjering i forbindelse med 150-årsjubileet for Den katolske kirkes restaurasjon i Norge i 1843. Jubileet ble feiret med en stor messe i Nidarosdomen og da fikk vi dette hodet, forteller p. Egil.

 

Det har vært spekulert mye på hva slags hode dette er. Man har kommet frem til at det verken er et helgenhode eller en historisk person. Det er en typus som man kaller det, altså en kategori: biskopen i dette tilfellet. Plasseringen i Nidarosdomen er ingen tilfeldighet, det er på høyre side sett innenfra koret og markerer biskopens liturgiske sted, her skal han sitte når han feirer messen. 

Vår kopi som også er av kleberstein henger på samme sted som originalen i Nidarosdomen, forteller p. Egil, og tilføyer at koret vårt har den samme diameteren som det indre av høykoret i Nidarosdomen, nemlig 10 meter. Etter mange år har bispehodet funnet sin plass i St. Olav domkirke. Det passer jo bra mens vi venter på utnevnelsen av vår nye biskop, sier p. Egil.