Messe på latin hver søndag klokken ni

Vi tar på alvor at vi er en katolsk domkirke, og søndagens første messe blir på latin, som er kirkespråket for alle som følger den latinske ritus. Dette trer i kraft fra 1. søndag i advent, forteller sogneprest Egil Mogstad.

 

I vårt mangfoldige sogn er vi vant til messer på mange forskjellige språk, og det er naturlig at vi også har en ukentlig messe på latin, sier han. Foreløpig blir det en lest messe, men p. Egil åpner for at medlemmer av menigheten som er interessert i gregorianikk kan danne en schola (forsangergruppe). I så fall vil det kunne bli en sunget messe på latin.

Fra en kulturell synsvinkel er det også meningsfullt å kunne støtte den økende interessen som finnes blant norsk ungdom for latin som språk. Både på videregående nivå og på universitetet er det stadig større interesse for å lære latin. Som gammel latin-lærer på Trondheim Katedralskole gleder det meg at vårt domsogn kan bidra i denne sammenhengen, sier p. Egil.