Messene i julen

I St. Olav interimskirke starter julefeiringen med barnegudstjeneste og julespill. Full oversikt over julens messer finner du i høyre spalte her på forsiden. Legg merke til at messer på Støren, i Oppdal, på Løkken og Ørlandet nylig er føyd til oversikten.