Messer i St. Olav domkirke juni 2020

Messefeiringen med inntil 50 deltagere er godt i gang med messe i St. Olav domkirke flere ganger daglig. Se liste med alle messer i juni, nedenfor.

Grunnet strenge smitteverntiltak er det fremdeles nødvendig å reservere plass for de som ønsker å delta i messen. Dette gjøres via kirkens egne billettsystem på billett.katolsk.no