Messer i St. Olav i påsken

Her finner dere sogneprestens oversikt over alle messer i St. Olav menighet i påsketiden, både i Trondheim og ute i distriktet, samt tider for skriftemål og påskemat-velsignelse.

STILLE UKE og PÅSKE 2015

GUDSTJENESTER

I ST. OLAV MENIGHET

 

PALMESØNDAG

Lørdag 28.03.15

1600    Messe på tamilsk

1800    Vesper

1830    Helgaftenmesse

 

Søndag 29.03.15

0900    Fromesse

1100    Pontifikal høymesse med biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg.

Palmevigsel utenfor foreningslokalet

1600    Messe på polsk

1800    Messe på engelsk

 

Mandag 30.03.15

1800    Vesper

1830    Oljevigselsmesse

Pontifikal messe med biskop Bernt I. Eidsvig Can. Reg.

           

Tirsdag 31.03.15

1800    Vesper

1830    Messe

 

Onsdag 01.04.15

1800    Vesper

1830    Messe

 

Skriftemål i den Stille Uke

Tirsdag               31.03         kl 1700-1800

Onsdag               01.04         kl 1700-1800    

Skjærtorsdag      02.04         kl 1700-1800

Langfredag         03.04         Etter feiringen av Jesu lidelseshistorie

Påskeaften          04.04         kl1000-1500 utenom matvelsignelse

                                               kl 2200-2250

eller etter avtale

 

PÅSKENS HELLIGE TRIDUUM

 

SKJÆRTORSDAG 02.04.15

1700    Aftenmesse til minne om Herrens nattverd på polsk

1900    Aftenmesse til minne om Herrens nattverd

 

LANGFREDAG 03.04.15

Faste og abstinens

1200    Korsveiandakt i St. Olav domkirke på vietnamesisk

1300    Økumenisk korsvandring i Trondheim sentrum (start fra Vår Frue kirke)

1500    Korsveiandakt i St. Olav domkirke på polsk

1530    Feiring av Jesu lidelseshistorie på polsk

1700    Korsveiandakt i St. Olav kirke

1800    Feiring av Jesu lidelseshistorie       

 

PÅSKEAFTEN 04.04.15

Velsignelse av påskemat på polsk kl.09.00, 9.45, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 og kl.15.00, 15.30, 16.00 om ønskelig også på andre språk.

 

PÅSKENATT

2300    Påskevigilien

 

FØRSTE PÅSKEDAG 05.04.15

HØYTIDEN FOR HERRENS OPPSTANDELSE

(Ingen fromesse kl. 0900)

1100    Høymesse

1400    Messe på tagalog

1600    Messe på polsk

1800    Messe på engelsk

 

ANNEN PÅSKEDAG 06.04.15

1100    Høymesse

 

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN

     Miskunns-søndag

Lørdag 11.04.15

1600    Messe på spansk

1800    Vesper

1830    Helgaftenmesse

 

Søndag 12.04.15

0900    Fromesse

1100    Høymesse

1600    Messe på polsk

1800    Messe på engelsk

  

PÅSKE 2015

GUDSTJENESTER

I ST. OLAV MENIGHET

Utenfor Trondheim

 

PÅSKESØNDAG 05.04.15

FEIRING AV HERRENS OPPSTANDELSE

STØREN

11.00   Høymesse

 OPPDAL

13.30   Høymesse

 

ANDRE PÅSKEDAG MANDAG 06.04.15 

FRØYA

1200    Høymesse

 LØKKEN VERK

1100    Høymesse