Mikkelsmesse. Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael.

I denne dagens liturgi feirer Kirken en fest til ære for de tre erkeenglene. Den hellige Mikael (navnet betyr ”Hvem er som Gud?”) er den erkeengelen som kjemper mot Satan og alle hans onde engler, verner Guds venner og beskytter hele menneskeheten mot Djevelens snarer.

Den hellige Gabriel (navnet betyr ”Guds kraft”) ga bud til Sakarias om Johannes Døperens fødsel og til Maria om Jesu fødsel. Hans hilsen til Jomfru Maria, «Hill deg, full av nåde» er den bønnen som er mest kjent i kristenheten. Den hellige Raphael (navnet betyr ”Gud har helbredet”) er den erkeengelen som tok vare på Tobias på hans reise. Han blir ofte identifisert med engelen som nevnes i Joh 5,4: ”For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av.”

I følge katolsk lære er englene rene, skapte ånder med intellekt og vilje, men de har ingen kropp. Selve navnet engel betyr budbærer fra Gud. Englene er himmelske skapninger og står i rang over menneskene.