Ministrantene forbereder seg til påske

Lørdag 5. mars fra 15:00-17:00 blir det samling for alle som har lyst til å øve på enkle ting, på det som foregår under en messe, forteller formann i menighetsrådet Jan Inge Fossmo. Det vil også bli snakket litt om påsken som kommer. Alle fra 10 år og oppover er velkommen! Det blir servering av pizza og brus, forteller Jan Inge.

Foto: Jan Erik Kofoed, utsnitt.