Minnestein til krypten i katedralen Notre Dame de Rouen.

Steinhugger Eva Stavsøien viser frem minnesteinen som skal markere tusenårsjubileet for Hellig Olavs dåp. Steinen er en gave fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i samarbeid med Den katolske kirke og Den norske kirke, forteller direktør for NDR Steinar Bjerkestrand. Minnesteinen skal avdukes under den økumeniske gudstjenesten i Rouen-katerdralen, forteller han.

Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)

Plasseringen i krypten er ikke tilfeldig, sier P.Egil Mogstad fra St. Olav menighet i Trondheim. Krypten i den nåværende katedralen er det nærmeste vi kommer Hellig Olavs dåp rent fysisk. Den var del av den forrige katedralen, som ble oppført av erkebiskop Robert, men etter at han døpte Olav. Olav oppholdt seg altså ikke i krypten, men det gjorde han som døpte ham. Denne katedralen var romansk, mens den opprinnelige katedralen der Olav ble døpt var før-romansk.

Det finnes rester av denne aller første katedralen i grunnen under og ved siden av den nåværende katedralen. Og det finnes gode  argumenter for at baptisteriet der Olav ble døpt er blant de eksisterende restene man har funnet ved stikk-gravinger, sier p. Egil. Over disse restene er det nå anlagt en park, fordi man foreløpig ikke har hatt ressurser til å foreta en full utgraving. Disse restene ligger mot nord-vest, i hjørnet mellom tverrskip og skip.

Teksten på minnetavlen:

ST.OLAV

OLAV HARALDSSON

ROI DE NORVÈGE DE 1015 À 1030

BAPTISÉ PAR L'ARCHEVEQUE ROBERT

EN OCTOBRE 1014 À ROUEN

JUBILÉ DU MILLÉNAIRE - 17 OCTOBRE 2014

                   ---------------------

NORGES KONGE FRA 1015 TIL 1030

DØPT AV ERKEBISKOP ROBERT I ROUEN, OKTOBER 1014

1000-ÅRSJUBILEET - 17. OKTOBER 2014