Mosvik-krusifikset

Mosvik-krusifikset er forbilde for alterkrusifikset til vår nye St. Olav domkirke. Det regnes av mange som Norges vakreste middelalderskulptur. Originalen befinner seg på Vitenskapsmuseet i Trondheim

Mosvik-krusifikset. Foto: Per Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet

Kunsthistorikeren Martin Blindheim daterer det til ca år 1250, samtidig som det berømte krusifikset i Røldal stavkirke. Hans kollega Peter Anker regner det for overveiende sannsynlig at begge disse krusifiksene har utgangspunkt i engelsk skulptur. Engelske miniatyrer fra første havdel av 1200-tallet viser stor overensstemmelse i krusifiksfremstillingen med Mosvik-krusifikset, hevder han. Det er usikkert hvor det ble laget. I Mosvik kirke på Inderøy henger nå en kopi.

Vårt krusifiks ble skåret etter den andre verdenskrig av Jon Suul, lensmann i Verdal og en meget habil treskjærer. Han fikk den islandske Falkeordenen for sine arbeider i en skole på Island. Dette krusifikset kom inn over alteret i vår gamle kirke i forbindelse med oppussing til erkebispejubleet i 1952, og huskes av eldre trosfeller. Det ble skadet i en brann sent på 60-tallet og malt opp på en noe uheldig måte. Nå skal det gjennomgå en omfattende profesjonell restaurering.

På det originale Mosvik-krusifikset er korsets armer beskåret, trolig for å tilpasses en altertavle. Jon Suul har skåret korset på sin versjon slik man tror det kan ha sett ut opprinnelig.