MUNNBIND I KIRKEN

Med bakgrunn i den rådende smittesituasjonen vil vi oppfordre alle troende og prester i st. Olav domkirke til å bruke munnbind. Dette gjelder fremfor alt i situasjoner der det er vanskelig å holde god avstand til hverandre.