Musikalsk besøk fra Tyskland

Søndag 15. juni fikk St. Olav menighet hyggelig besøk fra Tyskland. Det var Choralschola und Vokalensemble fra kirken Alte Kapelle i Regensburg som sang under høymessen. De sang messe VIII: De angelis, en messe menigheten kjenner godt. En stor takk til koret og korets leder, Professor Josef Kohlhäufl, for en fin opplevelse i vår interimkirke.

Besøket fra Regensburg kom istand gjennom musikkprofessor ved NTNU Roman Hankeln. Korets leder, Professor Josef Kohlhäufl, er en internasjonal autoritet på gregoriansk musikk. Han er nå pensjonert, men opp til 2011 var han professor for gregorianikk i Wien og kapellmester til stiftskirken i Regensburg, hvis fulle navn er "Unsere liebe Frau zur alten Kapelle" (Vår kjære frue av det gamle kapell). For tiden arbeider han med en nyutgivelse av de gregorianske melodiene som synges under messen (Graduale Novum). 

Koret som besøkte St. Olav er en koralskola som består av tidligere sangere fra Regensburg domkirke. Koret var imponert over hvor levende og engasjert messen blir feiret i Trondheim. At menigheten kan synge med i de gregorianske messeleddene og i Salve Regina er de slett ikke vant til fra Tyskland. Her skylder vi vår egen kantor Ulf Schancke en stor takk. Det er han som legger opp sangen i messen slik at menigheten blir oppfordret til å synge med.

Hvis du vil lese mer om kirken Alte Kapelle eller koret Vokalensemble Alte Kapelle så finnes det mye informasjon på nettet, blant annet her:

<link http: de.wikipedia.org wiki _blank>

de.wikipedia.org/wiki/S<wbr></wbr>tift_zu_Unserer_Lieben_Frau_(R<wbr></wbr>egensburg)

og her: <link http: www.alte-kapelle.de htm km_choralschola.html _blank>

www.alte-kapelle.de/htm<wbr></wbr>/km_choralschola.html