Nå braker det løs!

På oppstartsmøtet onsdag 18. juni ble planene for rivingsprosessen gjennomgått, og torsdag starter asbestsaneringen. Nå blir det ikke lenger mulig å parkere ved kirken, og inngangsforholdene til interimskirken vil variere med riveprosessen. Følg oppsatte skilt!

På bildet ser vi to representanter for AF Decom, firmaet som har ansvaret for rivingen: til høyre plassjef Rune Flatås, og miljøansvarlig nr. to fra venstre. Vår prosjektleder er Thomas Christian Hunstad, med gul vest i midten av bildet. Helt til venstre p.Egil Mogstad, og i forgrunnen dom Albert Maczka.