Nå skal vi utruste den nye kirken med inventar!

St. Olav nye domkirke trenger mye nytt utstyr og inventar. Vi kan ikke vente med å skaffe det til kirken står ferdig. Tvert imot, når kirken er ferdig bør alt være klart til å tas i bruk. Hva vil du være med på å sponse?

Terje og Isabel Bjørnaas, som er ansvarlige for pengeinnsamlingen til kirken, har fått laget en liste med cirka-priser over alt som trengs. Fra denne lista kan du selv bestemme hva du vil at dine penger skal gå til. Alle bidrag, store og små, tas imot med takknemlighet. Vi har merket med * de tingene der midler er bekreftet eller som er gitt i gave.

Terje og Isabel skriver:

Kjære alle i St. Olav Domkirkemenighet og alle katolikker i Norge,

Vi vil gjerne presentere følgende delprosjekter for inventar til vår nye domkirke i Trondheim. Dette er ting som ikke går inn i byggebudsjettet, men som like fullt er nødvendig for at kirken skal fungere. Alle gaver, store og små, er velkomne, både fra enkeltpersoner og fra grupper eller organisasjoner. Man kan selv velge hva man vil bidra til.

1. Alterkrusifiks fra gamle St. Olav, skåret av Oskar Lyum, må repareres og restaureres: NOK 50,000.
*2. Prosesjonskors, - midler bekreftet!
3. Mariaskulptur for devosjonssted fremst i østre sideskip: NOK 70,000.
4. Olavskulptur for devosjonssted fremst i vestre sideskip: NOK 70,000.
5. Korsvei: NOK 100,000.
*6. Tabernakel, - midler bekreftet!
7. Bispestol, sedilia (3 seter), øvrige stoler for koret: NOK 100,000.
8. To lesepulter med kleder i liturgiske farger: NOK 15,000.
*9. Skriftestol, gave mottatt fra Dol i Bretagne, Frankrike!
10. Lysbrett for devosjonslys for Maria og Olav, tolv lysestaker ved vigselskorsenepå de tolv søylene: NOK 25,000.
11. Døpefont i sten: NOK 250,000-500,000.
12. Sakristiutstyr: benker, skuffer, skap og hyller; piscina (utslagsvask for liturgiske behov med rør ned i grunnen), vask ved inngangen til sakristi: NOK 500,000.
*13. Fire kirkeklokker, - midler bekreftet!
*14. Alterring i smijern og tre, - midler bekreftet!
15. Gulv i kirken 600 m2: NOK 4,000 per m2.
16. Orgelgalleri: Korstoler med hyller og notebord: NOK 70,000.
*17. Kirkebenker: - midler bekreftet!
18. Kledning i de fire liturgiske farger for alter, alterduker, corporaler, purificatorier: NOK 30,000.
19. Ministrantdrakter: NOK 30,000.

Bidrag betales til konto 4200.41.49437. Skriv hva du ønsker at bidraget skal gå til.

Ved spørsmål, vennligst kontakt Isabel og Terje Bjørnaas, 906 48 770 / 997 44 114