Nåde over nåde!

Så var dagen der! Kirkedøren åpnet seg, og en forventningsfull skare som ventet utenfor fikk komme inn for første gang fredag 18. november til det sogneprest Egil Mogstad kalte et ”preludium” til innvielsen av nye St. Olav domkirke.

Prosesjon

De nye relikviene bæres fra sakristiet til kirkerommet.

Cormac kardinal Murphy-O'Connor, erkebiskop emeritus av Westminster, som skal vigsle vår nye kirke.

På programmet sto orgelresitasjon, velsignelse av gaver og høytidelig pontifikalvesper, der relikviene som skal være i kirken ble båret inn.

Da vi planla den nye kirken vår, valgte vi enkle løsninger, fordi vi ikke hadde råd til annet, fortalte p. Egil.  Gulvet skulle være fliser av enkleste sort, men så kom det en giver og sa nei – det må bli kalksteinsfliser! Alteret ble på samme vis et alter av fineste  Carrara-marmor. Vi ventet et alter som skulle være 1,8 tonn. Det vi fikk veide 4,8 tonn! Gave på gave har strømmet inn, det har vært nåde over nåde.

Og nå gir vi alle disse gavene som et Sacrificium Laudis, et lovprisningsoffer, til Kristus – han som har gitt oss alt, avsluttet han.