Når starter byggingen av nye St. Olav kirke?

Mange venter spent på det første spadetaket på rivningstomta bak det store byggeplass-skiltet. Men først er det viktige forberedelser som må gjøres, forteller p. Egil Mogstad, som for eksempel undersøkelser av grunnforholdene. Dette foregår i disse dager.

HENT AS har totalentreprisen, det vil si at de har ansvaret for prosjektering og utførelse. Avtalen er at ny kirke skal stå ferdig høsten 2016. En moderne byggeprosess består i stor grad av logistisk planlegging. Når logistikken er på plass, går det raskt, sier p. Egil.